Bộ 61 心 tâm [8, 11] U+60C6
Show stroke order trù
 chóu
◼ (Tính) Buồn bã. ◎Như: trù trướng buồn rầu.