Bộ 61 心 tâm [3, 6] U+5FD6
Show stroke order thốn
 cǔn
◼ (Động) Nghĩ, nghĩ kĩ. ◎Như: duy thốn xét kĩ. ◇Hồng Lâu Mộng : Không Không đạo nhân thính như thử thuyết, tư thốn bán thưởng , (Đệ nhất hồi) Không Không đạo nhân nghe nói như vậy, ngẫm nghĩ một lúc.