Bộ 46 山 sơn [19, 22] U+5DD2
Show stroke order loan
 luán
◼ (Danh) Núi nhỏ và nhọn.
◼ (Danh) Dãy núi liền nối không ngừng. ◇Nguyễn Du : Ngũ Lĩnh phong loan đa khí sắc (Vọng Tương Sơn tự ) Núi đèo Ngũ Lĩnh nhiều khí sắc.