Bộ 24 十 thập [2, 4] U+5345
Show stroke order tạp
 sà
◼ (Danh) Ba mươi. ◇Nguyễn Trãi : Tạp tải hư danh an dụng xứ (Loạn hậu cảm tác ) Cái hư danh trong ba mươi năm có được gì đâu.