Bộ 9 人 nhân [11, 13] U+50CA
Show stroke order tiên
 xiān
◼ § Nguyên là chữ tiên . ◇Nguyễn Trãi : Tiên cảnh trụy nhân gian (Dục Thúy sơn ) Cảnh tiên rớt xuống cõi người ta.