Bộ 9 人 nhân [7, 9] U+4FCD
Show stroke order lương
 liáng
◼ (Danh) Người thợ khéo.
◼ (Tính) Tốt đẹp, giỏi, khéo. ◇Trang Tử : Thánh nhân công hồ thiên nhi chuyết hồ nhân. Phù công hồ thiên nhi lương hồ nhân giả, duy toàn nhân năng chi . , (Canh Tang Sở ) Thánh nhân khéo với trời mà vụng với người. Vừa khéo với trời vừa khéo với người, chỉ có bậc toàn nhân là được thế.