© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

T   ta       tả     tạ   tạ(2)   tác   tạc   tách   tai   tái   tái(2)   tài   tải   tại   tại(2)   tam   tám   tám(2)   tạm   tan   tan(2)   tán   tán(2)   tàn   tạn   tạn(2)   tang   tang(2)   táng   tàng   tảng   tạng   tanh   tanh(2)   tánh   tành   tành(2)   tạnh   tao   tao(2)   tào   tào(2)   tảo   tạo   táp   tạp   tát   tát(2)   tàu   tay   tay(2)   tày   tày(2)   tắc   tặc   tăm   tăm(2)   tắm   tằm   tăn   tằn   tằn(2)   tăng   tắt   tắt(2)   tấc   tâm   tấm   tấm(2)   tấm(3)   tầm   tầm(2)   tẩm   tân   tấn   tấn(2)   tần   tận   tâng   tầng   tầng(2)   tấp   tập   tất   tất(2)   tật   tâu   tấu   tẩu   tẩu(2)   tây   tẩy   te     té(2)   tẻ   teo   tép   tép(2)     tế   tề   tề(2)   tể   tệ   tếch   têm   tên   tên(2)   tênh   tết   ti       tỉ   tị   tía   tích   tích(2)   tịch   tiếc   tiệc   tiệc(2)   tiêm   tiếm   tiên   tiên(2)   tiến   tiến(2)   tiền   tiền(2)   tiễn   tiện   tiếng   tiếng(2)   tiếp   tiệp   tiết   tiết(2)   tiệt   tiêu   tiêu(2)   tiếu   tiều   tiểu   tiểu(2)   tìm   tin   tín   tín(2)   tinh   tính   tính(2)   tình   tình(2)   tỉnh   tĩnh   tĩnh(2)   tịnh   tít   tít(2)   tiu   to   to(2)     tỏ   tỏ(2)   tòa   tỏa   tọa   tọa(2)   toại   toan   toan(2)   toàn   toản   tóc   tóc(2)   tỏi   tóm   tòng   tóp   tót     tố   tố(2)   tồ   tổ   tộ   tốc   tộc   tôi   tối   tối(2)   tồi   tội   tôm   tôn   tôn(2)   tốn   tồn   tồn(2)   tổn   tông   tống   tổng   tổng(2)   tốt     tơ(2)   tớ   tờ   tợ   tợ(2)   tơi   tới   tu   tu(2)       tụ   tua   tua(2)   tuấn   tuần   tuẫn   tuất   túc   túc(2)   tục   tuế   tuệ   tuệ(2)   túi   túi(2)   tủi   tủi(2)   tung   túng   tùng   tùng(2)   tụng   tuổi   tuổi(2)   tuổi(3)   tuôn   tuông   tuồng   tuồng(2)   tuốt   tụt   tuy   tuy(2)   tùy   tùy(2)   tuyên   tuyết   tuyền   tuyển   tuyển(2)   tuyệt     tư(2)   tứ   từ   từ(2)   từ(3)   từ(4)   tử   tự   tự(2)   tự(3)   tựa   tựa(2)   tức   tưng   từng   tước   tước(2)   tươi   tưới   tươm   tương   tương(2)   tương(3)   tướng   tường   tường(2)   tưởng   tưởng(2)   tượng   tửu   tửu(2)   tựu   ty     tý(2)   tỳ   tỷ   tỵ

Th   tha   thà   thà(2)   thà(3)   thả   thả(2)   thác   thác(2)   thách   thạch   thai   thai(2)   thái   thái(2)   thài   thải   tham   thám   thảm   thảm(2)   than   than(2)   thán   thản   thản(2)   thang   tháng   tháng(2)   thanh   thanh(2)   thánh   thánh(2)   thành   thảnh   thảnh(2)   thạnh   thao   tháo   thảo   thảo(2)   tháp   thau   thay   thay(2)   thày   thảy   thắc   thăm   thăm(2)   thăm(3)   thắm   thẳm   thăng   thăng(2)   thắng   thằng   thằng(2)   thẳng   thẳng(2)   thắp   thắt   thắt(2)   thâm   thấm   thấm(2)   thầm   thẩm   thậm   thân   thân(2)   thân(3)   thần   thần(2)   thẩn   thẫn   thận   thấp   thấp(2)   thập   thập(2)   thất   thật   thật(2)   thâu   thấu   thây   thây(2)   thấy   thầy   thầy(2)   the   thè   thẻ   thẻ(2)   thèm   thèm(2)   then   thẹn   thẹn(2)   theo   theo(2)   thép   thét   thét(2)   thê   thế   thế(2)   thế(3)   thề   thể   thệ   thêm   thêm(2)   thềm   thênh   thết   thêu   thêu(2)   thểu   thi   thi(2)   thí   thì   thì(2)   thì(3)   thỉ   thị   thị(2)   thị(3)   thía   thích   thiêm   thiềm   thiên   thiên(2)   thiền   thiển   thiện   thiện(2)   thiêng   thiêng(2)   thiềng   thiếp   thiếp(2)   thiết   thiết(2)   thiệt   thiệt(2)   thiêu   thiếu   thiều   thiểu   thiểu(2)   thiệu   thím   thìn   thinh   thính   thính(2)   thình   thỉnh   thịnh   thịnh(2)   thịt   thịt(2)   thiu   thỉu   tho   thó   thò   thò(2)   thỏ   thọ   thọ(2)   thoa   thỏa   thoái   thoại   thoáng   thoảng   thoát   thoạt   thoắt   thoắt(2)   thóc   thoi   thoi(2)   thói   thói(2)   thòi   thon   thong   thong(2)   thót   thô   thô(2)   thố   thổ   thốc   thôi   thôi(2)   thối   thổi   thổi(2)   thôn   thốn   thông   thông(2)   thống   thốt   thơ   thơ(2)   thờ   thờ(2)   thở   thợ   thơi   thời   thời(2)   thơm   thớt   thu   thu(2)   thú   thú(2)   thù   thù(2)   thủ   thụ   thụ(2)   thua   thùa   thuấn   thuấn(2)   thuần   thuận   thuật   thúc   thúc(2)   thục   thuê   thuế   thui   thúi   thúi(2)   thủi   thung   thúng   thùng   thủng   thủng(2)   thuốc   thuốc(2)   thuộc   thuồng   thuở   thuở(2)   thụt   thúy   thùy   thủy   thủy(2)   thụy   thuyết   thuyền   thuyền(2)   thư   thư(2)   thứ   thử   thưa   thưa(2)   thứa   thứa(2)   thứa(2)   thừa   thừa(2)   thửa   thức   thức(2)   thực   thực(2)   thừng   thước   thược   thưới   thương   thương(2)   thương(3)   thường   thường(2)   thưởng   thượng   thượng(2)   thướt   thứu

Tr   tra   trà   trà(2)   trả   trác   trạc   trách   trạch   trai   trai(2)   trai(3)   trái   trái(2)   trải   trãi   trại   trại(2)   trán   tràn   trang   trang(2)   trang(3)   tráng   tràng   tràng(2)   trạng   trạng(2)   tranh   tranh(2)   tránh   trành   trao   tráo   tráo(2)   trào   trảo   trạo   tráp   trát   trau   trắc   trặc   trăm   trăm(2)   trắm   trằm   trằn   trăng   trăng(2)   trắng   trắng(2)   trâm   trầm   trẫm   trân   trân(2)   trấn   trần   trần(2)   trận   trận(2)   trâng   trấng   trập   trất(2)   trâu   trâu(2)   trầu   trầy   trẩy   trẩy(2)   tre   trẻ   trẻ(2)   trẽ   treo   treo(2)   tréo   trèo   trèo(2)   trèo(3)   trẹo   trê   trề   trễ   trên   trên(2)   trêu   trêu(2)   tri   tri(2)   trí   trì   trĩ   trĩ(2)   trị   trỉa   triền   triện   triệt   triêu   triêu(2)   triêu(3)   triều   triệu   trinh   trình   trình(2)   trịnh   tro   tro(2)   trò   trò(2)   trỏ   tróc   trọc   trói   tròn   tròn(2)   trọn   trong   trong(2)   trong(3)   tròng(2)   trọng   trọng(2)   trót   trót(2)   trổ   trỗ   trốc   trôi   trồi   trổi   trỗi   trỗi(2)   trội   trộm   trốn   trông   trông(2)   trông(3)   trống   trống(2)   trồng   trồng(2)   trơ   trớ   trở   trở(2)   trợ   trợ   trơi   trời   trời(2)   trời(3)   trơn   trợt   tru   trú   trù   trụ   truân   trúc   trục   trùm   trùm(2)   trung   trung(2)   trúng   trùng   truông   truồng   trút   trụt   truy   truy(2)   truyền   truyện   trư   trừ   trưa   trưa(2)   trữa   trực   trưng   trứng   trừng   trừng(2)   trước   trước(2)   trước(3)   trương   trướng   trường   trường(2)   trưởng   trượng