© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

I   ích   im   ỉm   in   ít   ít(2)

K       kẻ   kẻ(2)   kẽ   kém   kén   kén(2)   kèn   keo   kéo   kèo   kèo(2)   kẻo   kép     kế   kề   kề(2)   kể   kể(2)   kệ   kênh   kết   kêu   kêu(2)     kì(2)   kỉ   kỉ(2)   kia   kìa   kích   kích(2)   kịch   kiêm   kiếm   kiếm(2)   kiểm   kiệm   kiên   kiên(2)   kiến   kiện   kiêng   kiêng(2)   kiểng   kiểng(2)   kiếp   kiếp(2)   kiệt   kiêu   kiêu(2)   kiếu   kiều   kiều(2)   kiểu   kiệu   kim   kín   kín(2)   kinh   kinh(2)   kính   kình   kình(2)   kỉnh   kỉnh(2)   kíp   kịp   kịp(2)     ký(2)   kỳ   kỳ(2)   kỳ(3)   kỷ   kỹ   kỵ

Kh   kha   khá   khà   khả   khác   khác(2)   khách   khai   khai(2)   khải   kham   khảm   khan   khán   khang   khang(2)   khanh   khánh   khao   khao(2)   khảo   khát   khay   khảy   khắc   khắc(2)   khăm   khăn   khắn   khăng   khẳng   khắp   khắp(2)   khắp(3)   khắt   khân   khấn   khẩn   khấp   khất   khấu   khấu(2)   khẩu   khẩy   khe   khẻ   khem   khem(2)   khen   khen(2)   kheo   khéo   khép   khép(2)   khét   khê   khế   khề   khênh   khểnh   khêu   khều   khi   khi(2)   khí   khí(2)   khì   khỉ   khích   khiêm   khiếm   khiên   khiến   khiển   khiển(2)   khiêng   khiếp   khín   khinh   khinh(2)   khỉnh   kho   khó   khò   khoa   khóa   khóa(2)   khỏa   khỏa(2)   khoai   khoải   khoan   khoán   khoang   khoang(2)   khoáng   khoáng(2)   khoảng   khoanh   khoăn   khoảng   khóc   khóc(2)   khoe   khoe(2)   khóe   khỏe   khoét   khoét(2)   khói   khỏi   khóm   khóm(2)   khong   khô   khố   khổ   khổ(2)   khốc   khôi   khôi(2)   khối   khôn   khốn   không   khổng   khờ   khơi   khơi(2)   khởi   khớp   khu   khù   khù(2)   khua   khuân   khuâng   khuất   khuây   khuây(2)   khúc   khuê   khuê(2)   khuể   khúm   khung   khung(2)   khủng   khuôn   khuôn(2)   khuya   khuya(2)   khuya(3)   khuyên   khuyên(2)   khuyến   khuyết   khuyển   khuynh   khuynh(2)   khuỷu   khừ   khứa   khứng   khương

L   la     lá(2)     là(2)   là(3)   lả     lã(2)   lạ   lạ(2)   lác   lạc   lạc(2)   lạch   lai   lai(2)   lai(3)   lái   lài   lãi   lại   lại(2)   lam   làm   làm(2)   làm(3)   lãm   lãm(2)   lạm   lan   lan(2)   làn   lang   lang(2)   lang(3)   láng   làng   lảng   lãng   lãng(2)   lãng(3)   lãng(4)   lạng   lanh   lánh   lánh(2)   lành   lành(2)   lãnh   lãnh(2)   lạnh   lao   lao(2)   láo   lào   lào(2)   lão   láp   lát   lạt   lạt(2)   lau   làu   làu(2)   lay   lạy   lạy(2)   lắc   lăm   lăm(2)   lắm   lắm(2)   lăn   lặn   lặn(2)   lăng   lăng(2)   lắng   lẳng   lặng   lặng(2)   lắt   lặt   lâm   lâm(2)   lấm   lầm   lầm(2)   lẩm   lẫm   lân   lấn   lần   lần(2)   lẩn   lẫn   lận   lâng   lâng(2)   lấp   lập   lập(2)   lật   lâu   lâu(2)   lầu   lậu   lây   lấy   lấy(2)   lầy   lẫy   lẫy(2)   lậy   le   le(2)     lẻ   lẽ   lẽ(2)   lẹ   lem   lem(2)   lẻm   len   lén   lèn   leo   leo(2)   lẻo   lẽo   lét     lê(2)   lề   lễ   lễ(2)   lệ   lệch   lệch(2)   lên   lên(2)   lên(3)   lênh   lênh(2)   lệnh   lết   lếu   lều   lểu   lểu(2)   li     lí(2)   lị   lia   lìa   lịch   lịch(2)   liếc   liêm   liêm(2)   liếm   liệm   liên   liên(2)   liền   liễn   liệng   liệt   liệt(2)   liêu   liều   liễu   liễu(2)   liệu   lim   linh   linh(2)   lính   lình   lĩnh   lịnh   líu   lo   lo(2)       lò(2)   lọ   loa   lòa   lỏa   lõa   lõa(2)   loài   loại   loại(2)   loan   loàn   loạn   loạn(2)   loát   lóc   lọc   lọc(2)   loe   lòe   loi   lòi   lỏi   lỏi(2)   lom   lòn   lọn   long   long(2)   lóng   lòng   lòng(2)   lỏng   lọng   lọt   lọt(2)     lồ   lỗ   lỗ(2)   lộ   lốc   lộc   lộc(2)   lôi   lối   lỗi   lỗi(2)   lội   lội(2)   lồm   lôn   lộn   lông   lông(2)   lông(3)   lồng   lộng   lộng(2)   lốt   lột     lơ(2)   lờ   lở   lở(2)   lỡ   lơi   lời   lời(2)   lời(3)   lợi   lợm   lơn   lớn   lớn(2)   lờn   lợn   lớp   lớp(2)   lu         lũ(2)   lua   lúa   lụa   luân   luân(2)   luận   luật   luật(2)   lúc   lục   lục(2)   lục(3)   lui   lùi   lủm   lủm(2)   lún   lụn   lung   lùng   lùng(2)   lủng   luốc   luộc   luộc(2)   luôn   luồn   luông   luông(2)   luống   luột   lụt   lũy   lụy   lụy(2)   luyện     lừ   lữ   lưa   lứa   lừa   lừa(2)   lửa   lửa(2)   lữa   lựa   lực   lưng   lưng(2)   lừng   lừng(2)   lửng   lững   lững(2)   lược   lưới(2)   lưới   lười   lưỡi   lượm   lươn   lương   lương(2)   lường   lưỡng   lượng   lướt   lướt(2)   lượt   lưu   lưu(2)   lựu   ly   ly(2)     lý(2)   lỵ