© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

E   e   em   én   én(2)   eo   eo(2)   éo   ép   ê   ếch   ếch(2)   êm   ễnh

G       gả   gả(2)     gác   gác(2)   gạch   gai   gai(2)   gái   gài   gãi   gan   gán   gàn   gạn   gang   gang(2)   gánh   gành   gành(2)   gáo   gào   gạo   gạt   gạt(2)   gàu   gay   gáy   gảy   gãy   gặm   gặm(2)   gắn   gắng   gắp   gặp   gặp(2)   gặt   gấm   gầm   gầm(2)   gẫm   gân   gần   gấp   gập   gật   gấu   gây   gây(2)   gầy   gậy     gì(2)   gìn   gìn(2)       góa   góc   góc(2)   gói   gỏi   gọi   gọi(2)   gòn   góp   gót   gót(2)   gổ   gỗ   gốc   gốc(2)   gối   gối(2)   gội   gồm   gông   gồng   gồng(2)   gột   gỡ   gởi   gợi   gớm   gợn   gũi   guộc   gửi   gửi(2)   gừng   gươm   gươm(2)   gương   gương(2)   gượng

Gh   ghe   ghé   ghè   ghẻ   ghẽ   ghen   ghen(2)   ghẹo   ghét   ghét(2)   ghê   ghế   ghềnh   ghềnh(2)   ghi

Gi   gia   giá   giá(2)   giá(3)   già   già(2)   giả   giã   giã(2)   giác   giai(2)   giai   giải   giải(2)   giãi   giam   giám   giám(2)   gian   gian(2)   gián   giàn   giản   giãn   giang   giang(2)   giáng   giàng   giàng(2)   giảng   gianh   giao   giáo   giáo(2)   giáp   giạt   giàu   giày   giày(2)   giãy   giặc   giặc(2)   giăng   giắt   giặt   giấc   giấc(2)   giấm   giẫm   giậm   giận   giận(2)   giật   giấu   giầu   giầu(2)   giậu   giây   giây(2)   giấy   giấy(2)   giầy   giẫy   gié   giẻ   gièm   gieo   giếm   giêng   giếng   giếng(2)   giềng   giết   giết(2)   giễu   gio   gió   gió(2)   gió(3)   giỏi   giọi   giòn   giòn(2)   giong   gióng   giọng   giọng(2)   giọt   giỗ   giốc   giồi   giội   giông   giống   giống(2)   giơ   giơ(2)   giờ   giở   giở(2)   giới   giời   giỡn   giũ   giũ(2)   giục   giùm   giúp   giúp(2)   giữ   giữ(2)   giữa   giữa(2)   giương   giương(2)   giường   giựt

H   ha     há(2)     hà(2)   hả   hạ   hạ(2)   hạc   hách   hai   hai(2)   hai(3)   hái   hái(2)   hài   hải   hãi   hãi(2)   hại   ham   hàm   hàm(2)   hãm   han   han(2)   hán   hàn   hàn(2)   hãn   hạn   hang   hang(2)   hàng   hàng(2)   hạng   hanh   hành   hãnh   hạnh   hạnh(2)   hao   hào   hào(2)   hảo   hạo   hát   hạt   hạt(2)   hàu   hay   hay(2)   hãy   hãy(2)   hắc   hăm   hắn   hắn(2)   hẳn   hăng   hằng   hằng(2)   hắt   hâm   hâm(2)   hầm   hẩm   hấn   hận   hận(2)   hấp   hất   hầu   hầu(2)   hậu   hây   hẩy   hẩy(2)   he       hem   hèn   hẹn   hẹn(2)   heo   heo(2)   héo   hèo   hẹp   hẹp(2)   hét   hề   hễ   hệ   hệ(2)   hển   hênh   hết   hết(2)   hếu   hi   hỉ   hịch   hiếm   hiếm(2)   hiềm   hiểm   hiên   hiên(2)   hiến   hiền   hiển   hiện   hiếp   hiệp   hiếu   hiểu   hiệu   hình   hình(2)   hỉnh   hiu   ho     họ   họ(2)   hoa   hoa(2)   hóa   hóa(2)   hòa   hỏa   họa   họa(2)   họa(3)   hoài   hoài(2)   hoan   hoàn   hoạn   hoang   hoàng   hoàng(2)   hoảng   hoành   hoạt   hoắc   hoặc   hoằn   hoăng   hoằng   hóc   học   học(2)   hoe   hoe(2)   hòe   hoẻn   hoi   hòi   hòi(2)   hỏi   hỏi(2)   hom   hom(2)   hòm   hỏm   hòn   hong   hóng   hòng   hỏng   họp   hót     hồ   hồ(2)   hổ   hổ(2)   hộ   hộ(2)   hộc   hôi   hối   hối(2)   hồi   hội   hội(2)   hôm   hôm(2)   hôn   hồn   hồn(2)   hỗn   hông   hống   hồng   hộp   hốt   hột     hơ(2)   hớ   hờ   hở   hơi   hời   hời(2)   hỡi   hơn   hơn(2)   hớn   hờn   hờn(2)   hớp   hợp   hợp(2)   hớt   hợt   hu     hủ   huân   huấn   húc   huế   huế   huệ   hùm   hùn   hùn(2)   hung   húng   hùng   hùng(2)   huống   huờn   hút   hút(2)   huy   hủy   huyên   huyên(2)   huyết   huyền   huyễn   huyện   huyệt   huyệt(2)   huynh   huỳnh     hự   hứa   hứa(2)   hưng   hưng(2)   hứng   hững   hương   hướng   hướng(2)   hường   hưởng   hươu   hươu(2)   hưu   hữu   hựu   hy   hỷ   hỷ(2)