@ quán trúc ©


thơ
Baudelaire: Le Spleen de Paris
Cao Bá Quát: thơ chữ Hán
Mái Tây * Tây Sương Kí 西廂記
Nguyễn Du: Bắc Hành Tạp Lục 北行雜錄
Nguyễn Du: Truyện Kiều (trích dịch)
Nguyễn Du: Xem Nôm Thúy Kiều
Nguyễn Trãi: Quốc Âm Thi Tập 國音詩集
Nguyễn Trãi: thơ chữ Hán
Trang Thơ Nhạc Họa