@ quán trúc ©


từ điển


Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn 漢越辭典摘引
vietnamtudien.org/hanviet/ v2.0
nguyendu.com.free.fr/hanviet/ v1.5
vanlangsj.org/hanviet/ v1.5
vanlangsj.org/hvtd/ v2.0
vanlangsj.org/hvtd/smart.php v2.0

Huình Tịnh Của Đại Nam Quấc Âm Tự Vị
http://vietnamtudien.org/dnqatv/

Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典
http://vietnamtudien.org/phatquang/

Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển 漢越字典
http://vietnamtudien.org/thieuchuu/

Thiều Chửu Hán Việt đối chiếu e-tc2
http://vietnamtudien.org/tc2/

Từ Điển Dịch Thuật Hán Việt
https://tudien-dichthuat-hanviet.blogspot.com

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn 字典
http://vietnamtudien.org/chunom-trichdan/

Việt Nam Tự Điển Hội Khai Trí Tiến Đức
http://vietnamtudien.org/vntd-kttd/