@ quán trúc ©


từ điển


      Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn 漢越辭典摘引
vietnamtudien.org/hanviet/ v2.0
nguyendu.com.free.fr/hanviet/ v1.5
vanlangsj.org/hanviet/ v1.5
vanlangsj.org/hvtd/ v2.0

vanlangsj.org/hvtd/smart.php v2.0

Huình Tịnh Của Đại Nam Quấc Âm Tự Vị
Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典
Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển 漢越字典
Thiều Chửu Hán Việt đối chiếu e-tc2
Từ Điển Dịch Thuật Hán Việt
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn 字典
Việt Nam Tự Điển Hội Khai Trí Tiến Đức